PMScan

Project management scan

visual

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Triple Plus is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

© 2014, PMScan - Triple Plus.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Triple Plus of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Triple Plus.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Triple Plus B.V.
Borgerspark 63
9642 LL VEENDAM
M info@tripleplus.nl

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Triple Plus geen controle heeft. Triple Plus draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

e-Xam™ and PMScan™ are Trade Marks of Triple Plus B.V.
PRINCE2®, M_0_R®, P3O® and MSP® are registered trade marks of AXELOS. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS.

Copyright © 2014 Triple Plus B.V. | Privacy | IPR | Registreren | Login